Filologia

rok studiow 1 | 2 | 3 | 4
topic Communication | Crime and Punishment | Education | Environment | Ethical Issues | Health | Mass Media | Politically Correct Language | Politics | Relationships | Science and Technology | Communication
61-90 z 161
Słówko Definicja Tłumaczenie Przykład

haughty

An arrogant feeling of superiority. Have you noticed how haughty museum curators can be?

fogey

Someone who has oldfashioned opinions and doesn't like change. Despite the fact that I have been with my boyfriend for 5 years, my father still won't let us sleep in the same room together. He is such an old fogey.

pretence

false, an act. pozory I don't think Gerald is such a caring person really - it's all just a pretence!

fib

a small lie or (as a verb) the act of doing so. bujda, kłamstewko I wish you'd stop fibbing and tell the truth for a change!

fabrication

made up/untrue story, a lie. wymysł The court decided that the defendant's story was a fabrication - and that he was lying.

equivocating

using ambiguous words to conceal truth. wyrażać się dwuznacznie What happened? Come on, stop equivocating and tell me - I can see by your face that sth has happened.

ersatz

substitute, (inferior) imitation. surogat This coffee isn't very good - it seems rather ersatz?

sham

(v) feign, pretend; (n) a pretence. udawać, pozory I think Jane was just shamming a headache so that she could leave early?

spurious

not genuine, not what sth purports to be. fałszywy Yes, I think Jane's excuse was a spurious one too.

pukka

genuine prawdziwy No, this coat really is made of leather, honestly! It's pukka

dissembling

concealing or disguising sth, talking or acting hypocritically. obłuda Most politicians I think can be accused of dissembling - it's rare to meet one that is entirely willing to tell the whole truth.

bona fide

enuine, sincere. prawdziwy, rzetelny This diamond is not real - the bona fide one is over there.

venerable

entitled to veneration or deep respect, worthy. czcigodny I'd now like to introduce to you the venerable lord Atkinson...

veracious

disposed to speak the truth. prawdomówny I think Gerald is a veracious person - I've never known him to lie

probity

uprightness, honesty. prawość I trust Joseph completely - his probity just can't be questioned

duplicity

deceitfulness. obłuda I've had enough of your duplicity - why can't you speak the truth for a change?

denounce

to say publicly that something is wrong; to be very critical of a person in public, potepiac Most priests denounce abortion although they cannot have families and children. My grandfather denounces Jews even though he has never known any.

brusque

Using very few words in a way that seems rude but is not intended to be. The hotel manager was rather brusque with his guests, but then it had been a long day.

fetus

a young human or animal that is still developing in its mother's body, płód Some people argue that fetus is not a human being yet. She lay curled up in a fetal position.

testtube

a glass tube, closed at one end, used in chemical experiments, probowka The test-tube was broken and acid burned the scientist's hand.

mercy killing

killing somebody suffering from an incurable disease painlessly, eutanazja Mercy killing is an euphemism for euthanasia.

saphism

female homosexuality, lesbianism, The word "saphism" comes from "Saphos," a lesbian writer in ancient Greece.

prostitution

sex for pay, prostytucja Prostitution is legal in Holland, as well as many other things.

surrogate mother

woman who gives birth to a baby for someone else, matka zastępcza It can be psychologically trying for surrogate mothers when they have to give up the baby.

test tube baby

baby that develops from an egg taken out of the mother's body, fertilized, and then put back into the mother to develop normally. "dziecko z probówki"

in vitro fertilization

fertilization outside the mother's body, zaplodnienie in vitro In vitro fertilization gives hope to infertile couples.

professional ethics

set of moral rules followed in a particular field of work, etyka zawodowa His license to practice law was revoked when he broke his professional ethics.

moral authority

influence one gains through what other people perceive to be that person's high moral standards, autorytet moralny The pope seems to have quite a lot of moral authority nowadays.

to moralize

to give one's own opinions about what one believes to be right or wrong, moralizować My grandmother is constantly moralizing, telling me I live a bad life.

hardcore

showing the act of sex in an explicit way, twarda, ostra You can get hardcore pornography anywhere in Berlin.
61-90 z 161
Komentarze (12)

nursery school - oznacza również ŻŁOBEK (tak podaje słownik Cambridge), kindergarten - tłumaczy się jako PRZEDSZKOLE.

Jeśli dla niektórych z Państwa brak polskiego tłumaczenia, to co robicie na tym dziale, skoro jest to dla studentów filologii? Skoro student filologii jest poziomu B2/C1 powinien, jak nie musi, być w stanie zrozumieć znaczenie
z kontekstu. Jeśli znów rozchodzi się o wymowę, to jakim problemem jest wejść na stronę słownika takiego jak, longman, czy oxford, wpisać słowo i przeczytać transkrypcję/odsłuchać wymowę? Wystarczy odrobinę pomyśleć i odpowiedź się sama nasunie. ;) Pozdrawiam serdecznie.

Na jaki poziomie są te słówka ? Czy ich znajomość jest potrzebna do zdawania CAE ?

Wielka szkoda że, nie ma możliwości wydruku w pdf...

No właśnie w pdf by się przydało ;)

ma ktoś te wszystkie słówka w PDF ??

Zdania w przykładach są proste, co tu tłumaczyć? Zwłaszcza na tym poziomie. Ja bym raczej poprosiła o wymowę słówek. Czasem akcent albo głoska wymówiona nie tak -i klapa. Ale to drobiazg. Strona świetna, dziękuję i pozdrawiam.

Jest napisane, że to dla osób, które myślą o języku poważnie. Ucząc się zaawansowanego słownictwa, przeważnie już na poziomie B2/C1 rozumie się podaną po ang. definicję. Nie ma zatem co marudzić. :)

Moim zdaniem jeżeli ktoś już jest na filologii to powinien znać podstawowe zdania, sformułowania czy słowa jakie zostały zastosowane w tych przykładach słów ciut bardziej unikalnych, jak dla mnie bajka. Świetna strona, pozdrawiam.

Brak. Mnie np brakuje tłumaczenia zdania. I to jest też głównie największy problem w książkach. Tłumaczy się słówko a nie całe zdanie. I przez to niby zastosowanie jest - no jest... ale niepełne.

Genialny pomysł, ale nieprecyzyjne wykonanie...brak polskich tłumaczeń utrudnia pracę.

Brak?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: