Filologia

rok studiow 1 | 2 | 3 | 4
topic Communication | Crime and Punishment | Education | Environment | Ethical Issues | Health | Mass Media | Politically Correct Language | Politics | Relationships | Science and Technology | Communication
1-30 z 270
poprzednia |
Słówko Definicja Tłumaczenie Przykład

inexhaustible

that will always continue; never finished She seems to have inexhaustible energy.

to stumble across

to find sth/sb unexpectedly or by chance Police investigating tax fraud stumbled across a drugs ring.

adresistant

resistant to advertisements

wishful thinking

a belief based on wishes and not facts There's no evidence to suggest that this forecast is anything but wishful thinking.

hoarding

large board used for displaying advertisements

ubiquitous

adj, seeming to be everywhere at the same time

blatant

adj, done openly , without shame, very obvious, flagrant the sheer blatancy of the crime

to imply

to suggest sth indirectly rather than stating it directly implied criticism His silence implied agreement.

to evoke

to bring an image , a feeling , a memory, etc. into one's mind to evoke surprise, sympathy The music evoked memories of her youth.

for the sake of doing sth

in order to get or keep sth She plays basketball for the sake of being fit.

to carry out

to conduct an experiment The tests have been carried out on the patient.

in the nude

wearing no clothes swimming in the nude

apprehensive

( about/ of sth) anxious about sth in the future. I feel apprehensive about the results of the exams.

celebrity

a famous person celebrities of stage and screen

circulation

the usual number of copies of a newspaper or a magazine that are sold each day, week, etc. Copies of the magazine were withdrawn from circulation. The News Of The World has the largest circulation.

mouthpiece

a person, newspaper, etc. that informs the public about the opinions of a group of people or political organization. The newspaper has become the official mouthpiece of the opposition party. The Morning Star is the official mouthpiece of the Communist Party.

dispute

discussion about a subject where there is a disagreement. The union is in dispute with management over working hours.

trade union

organization of workers, usually in a particular industry, that exists to protect their interest, improve conditions of work.

tycoon

person who is successful in business or industry and has become rich and powerful. Rupert Murdoch was an newspaper tycoon.

escapism

an activity, a form of entertainment, etc. that helps you avoid or forget unpleasant or boring things. For John books are a form of escapism

provincial

connected with parts of a country that do not include the capital city The Scotsman and Glasgow Herald are the most famous Scottish provincial newspapers.

headline

the title of a newspaper article printed in large letters, especially at the top of the front page. The scandal was in the headlines for several days.

libel

the act of printing a statement about somebody that is not true and that gives people a bad opinion of them. He sued the newspaper for libel

periodical

a magazine that is published every week, month, etc. especially one that is concerned with an academic subject.

review

a report in a newspaper or magazine in which somebody gives their opinion of a book, play, film, record, etc His new novel has been favorably reviewed.

lighthearted

intended to be amusing or easily enjoyable rather than too serious.

pastime

an activity that you do for pleasure when you are not working. Hobby. Photography is her favorite pastime.

obscene

morally disgusting; offensive; likely to corrupt and deprave (esp. by regarding or describing sex indecently).

a back issue (number) of a newspaper

- nieaktualny numer gazety I got really bored while waiting in a queue because there was only a back issue of a newspaper lying on the table.

want ad

a short advertisement in a newspaper ogłoszenia drobne She always starts browsing her newspaper from want ads.
1-30 z 270
poprzednia |
Komentarze (13)

Dużo "literówek" i kilka poważniejszych błędów.

nursery school - oznacza również ŻŁOBEK (tak podaje słownik Cambridge), kindergarten - tłumaczy się jako PRZEDSZKOLE.

Jeśli dla niektórych z Państwa brak polskiego tłumaczenia, to co robicie na tym dziale, skoro jest to dla studentów filologii? Skoro student filologii jest poziomu B2/C1 powinien, jak nie musi, być w stanie zrozumieć znaczenie
z kontekstu. Jeśli znów rozchodzi się o wymowę, to jakim problemem jest wejść na stronę słownika takiego jak, longman, czy oxford, wpisać słowo i przeczytać transkrypcję/odsłuchać wymowę? Wystarczy odrobinę pomyśleć i odpowiedź się sama nasunie. ;) Pozdrawiam serdecznie.

Na jaki poziomie są te słówka ? Czy ich znajomość jest potrzebna do zdawania CAE ?

Wielka szkoda że, nie ma możliwości wydruku w pdf...

No właśnie w pdf by się przydało ;)

ma ktoś te wszystkie słówka w PDF ??

Zdania w przykładach są proste, co tu tłumaczyć? Zwłaszcza na tym poziomie. Ja bym raczej poprosiła o wymowę słówek. Czasem akcent albo głoska wymówiona nie tak -i klapa. Ale to drobiazg. Strona świetna, dziękuję i pozdrawiam.

Jest napisane, że to dla osób, które myślą o języku poważnie. Ucząc się zaawansowanego słownictwa, przeważnie już na poziomie B2/C1 rozumie się podaną po ang. definicję. Nie ma zatem co marudzić. :)

Moim zdaniem jeżeli ktoś już jest na filologii to powinien znać podstawowe zdania, sformułowania czy słowa jakie zostały zastosowane w tych przykładach słów ciut bardziej unikalnych, jak dla mnie bajka. Świetna strona, pozdrawiam.

Brak. Mnie np brakuje tłumaczenia zdania. I to jest też głównie największy problem w książkach. Tłumaczy się słówko a nie całe zdanie. I przez to niby zastosowanie jest - no jest... ale niepełne.

Genialny pomysł, ale nieprecyzyjne wykonanie...brak polskich tłumaczeń utrudnia pracę.

Brak?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: