Filologia

rok studiow 1 | 2 | 3 | 4
topic Communication | Crime and Punishment | Education | Environment | Ethical Issues | Health | Mass Media | Politically Correct Language | Politics | Relationships | Science and Technology | Communication
211-240 z 273
Słówko Definicja Tłumaczenie Przykład

heresy

a belief, statement, etc which disagrees with what a group of people believe to be right. In Britain during the 1980s it was economic heresy to challenge monetarist theory.

nihilistic

the belief that no political or social institutions have any meaning or value. If anything is holding Poland back it is the unhealthy, nihilistic attitude of the public.

platform

the ideas and aims of a political party especially as expressed before an election, platforma wyborcza What will be the main plank in your party's platform? This party came to power on a platform of economic reform.

ballot

a sheet of paper used to make a secret vote, głos When someone votes on members of only one party it is called a straight ballot.

vet

to check sb's past activities to make sure that they are suitable for a (esp. governmental) job, lustrować All politicians should be well vetted.

cabinet

group of ministers or secretaries who directly meet with the president or prime minister, prezydium rządu Bush tried to make his cabinet as multi-cultural as possible to make democrats happy.

constituency

area of a state, county, city, country, etc. from which a politician is chosen to represent it in government, okręg wyborczy The country is divided into 23 constituencies.

centrist

having nonextreme political views, centrowy He was a centrist politician.

coup

sudden violent change of government, zamach stanu Colombia has a coup every 2 months.

vote of confidence

formal vote showing how much a party supports its leader, wotum zaufania Kwasniewski won a vote of confidence.

audit bureau

institution that makes official examinations of tax issues, izba kontroli The IRS is the major audit bureau in the US.

extradite

officially send someone back to their own country to stand trial, ekstradować He was extradited back to Uruguay.

devolution

transfer of power from central to local government, przekazanie władzy Northern Ireland is in the middle of a devolution process.

electoral roll

list of voters in an area, lista wyborcza Are you on the electoral roll for Wielkopolska?

to pour scorn on sth

to show dislike or disapproval for something you believe to be stupid, unreasonable, oldfashioned or not as good as something else. The journalist Jeremy Paxman often pours scorn on what politicians say.

faction

organized group within a larger group, who may disagree with the rest on some issues, frakcja The rival factions couldn't agree on anything, so the party dissolved.

reactionary

not revolutionary, preferring things as they are, reakcyjny Reactionary politicians are trying to wreck the social reform.

skirmish

short argument, sprzeczka The labor party and the Tories had a bit of a skirmish.

cant

insincere talk, esp. hypocritical, hipokryzja I can't stand listening to that preacher's cant.

constituency

any of the areas of a country that elect a representative to a parliament I must protest at the sitting of a new missile base in my constituency.

landslide

a very large, often unexpected, success in an election The Labour Party had a landslide victory at the last election.

incumbent

the holder of an official position, especially a political one As the incumbent, you have a better chance of being re-elected.

bipartisan

of or representing two political parties The new law has bipartisan support.

convene

to meet, come together, especially for a formal meeting The President's foreign policy advisers convened for an emergency session.

signatory

any of the signers of an agreement, especially among nations Most western nations are signatories of this treaty.

address

to direct speech or writing to In his weekly radio broadcast the president addresses the nation.

plank

any of the main principles of a political party's stated set of aims;

platform

the main ideas and aims of a political party, especially as stated before an election What will be the main plank in your party's platform?

envoy

a person who is sent as a representative, especially by one government to do business with another government A special envoy was sent to try to secure the release of the hostages.

ceasefire

an agreement to stop fighting for a certain period The two sides are now negotiating a ceasefire.
211-240 z 273
Komentarze (13)

Dużo "literówek" i kilka poważniejszych błędów.

nursery school - oznacza również ŻŁOBEK (tak podaje słownik Cambridge), kindergarten - tłumaczy się jako PRZEDSZKOLE.

Jeśli dla niektórych z Państwa brak polskiego tłumaczenia, to co robicie na tym dziale, skoro jest to dla studentów filologii? Skoro student filologii jest poziomu B2/C1 powinien, jak nie musi, być w stanie zrozumieć znaczenie
z kontekstu. Jeśli znów rozchodzi się o wymowę, to jakim problemem jest wejść na stronę słownika takiego jak, longman, czy oxford, wpisać słowo i przeczytać transkrypcję/odsłuchać wymowę? Wystarczy odrobinę pomyśleć i odpowiedź się sama nasunie. ;) Pozdrawiam serdecznie.

Na jaki poziomie są te słówka ? Czy ich znajomość jest potrzebna do zdawania CAE ?

Wielka szkoda że, nie ma możliwości wydruku w pdf...

No właśnie w pdf by się przydało ;)

ma ktoś te wszystkie słówka w PDF ??

Zdania w przykładach są proste, co tu tłumaczyć? Zwłaszcza na tym poziomie. Ja bym raczej poprosiła o wymowę słówek. Czasem akcent albo głoska wymówiona nie tak -i klapa. Ale to drobiazg. Strona świetna, dziękuję i pozdrawiam.

Jest napisane, że to dla osób, które myślą o języku poważnie. Ucząc się zaawansowanego słownictwa, przeważnie już na poziomie B2/C1 rozumie się podaną po ang. definicję. Nie ma zatem co marudzić. :)

Moim zdaniem jeżeli ktoś już jest na filologii to powinien znać podstawowe zdania, sformułowania czy słowa jakie zostały zastosowane w tych przykładach słów ciut bardziej unikalnych, jak dla mnie bajka. Świetna strona, pozdrawiam.

Brak. Mnie np brakuje tłumaczenia zdania. I to jest też głównie największy problem w książkach. Tłumaczy się słówko a nie całe zdanie. I przez to niby zastosowanie jest - no jest... ale niepełne.

Genialny pomysł, ale nieprecyzyjne wykonanie...brak polskich tłumaczeń utrudnia pracę.

Brak?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: