Filologia

rok studiow 1 | 2 | 3 | 4
topic Communication | Crime and Punishment | Education | Environment | Ethical Issues | Health | Mass Media | Politically Correct Language | Politics | Relationships | Science and Technology | Communication
1-30 z 327
poprzednia |
Słówko Definicja Tłumaczenie Przykład

twotime (sb)

to deceive, to be unfaithful to one's partner zdradzać Mary's afraid her boyfriend is two-timing her.

score

slang term for sexual activity, or for succeeding to attract a partner uprawiać seks, zaliczyć Did you score on Saturday? Yeah, I always pick someone up on Saturdays!

commonlaw husband/wife

person living with his/her partner for a long time but not married to him/her konkubina, konkubent In many countries common-law wives have the same rights as official ones.

fornicate

(with sb) to have sexual intercourse with a person one is not married to. cudzołożyć He denied fornicating with his wife's best friend.

matrimony

state of being married małżeństwo Matrimony has completely changed his attitude towards life.

infertile

not able to have children bezpłodny They decided to adopt a child, when it occurred that Kevin is infertile.

chat sb up

to talk to sb because you're sexually attracted to her/him podrywać, zalecać się Look! That guy's chatting up your girlfriend.

to make passes at sb

to try insistently to pick sb up The drunk kept on making passes at her.

hereditary

passed on from parent to child dziedziczny Do you think intelligence is hereditary?

sexual harassment

to pay sb unwanted sexual attention molestowanie seksulane She accused her boss of sexual harassment

hit it off

to immediately have a good relationship with sb when you meet them for the first time przypaść sobie do gustu I knew you and Mike would hit it off straight away.

relate to

to be able to have a good relationship because you understand how sb feels and thinks wczuwać się Many parents find it difficult to relate to their teenage children.

rapport

(with) a good relationship between people who understand and agree with each others' opinions and ideas bliski kontakt You are lucky to have such a good rapport with your boss.

affinity

feeling of liking and understanding sb because you have the same interests or beliefs as them podobieństwo, pokrewieństwo She felt a natural affinity with these people

ties

a strong relationship between two people, countries, organisationz etc.; especially when they have responsibilities towards each other więzi We can't sign a contract with them - we already have other ties. The country wants its independence and intends to loosen its ties with Britain.

descendant

a person's descendants are their children, their children's children and so on potomek Many of them are descendants of the original settlers.

alien

a person who is not a citizen of the country in which they live or work cudzoziemiec Britain is having difficulty dealing with a flood of illegal aliens.

in loco parentis (adv.)

having the same responsibility for a child as a parent has The court appointed him John's father in loco parentis.

foster parents/family/home

a family etc. in which sb takes another person's child into their home for a period of time, without becoming his/her legal parent przybrani rodzice/rodzina/dom The Joneses were Patrick's foster family.

turn sb down

to reject sb's proposal odmówić, odrzucić propozycję He asked her to marry him but she turned him down.

nearest and dearest

the person or people from your immediate family or friends krewni i przyjaciele Paul's nearest and dearest were at his birthday party.

nuclear family

a household consisting of a mother, father and children (no other combinations allowed) najbliższa rodzina Not everybody nowadays lives in a conventional nuclear family.

contemporaries

people who are alive at the same time or attend the same institution at the same time współcześni, żyjący w tych samych czasach He was a contemporary of Freud and may have known him.

keep yourself aloof

to show no interest in people zachowywać się z rezerwą, trzymać się z daleka The Emperor kept himself aloof from the people.

next of kin

your closest living relative najbliższa rodzina The form must be signed by your next of kin.

confirmed bachelor

a man who is not likely to get married zatwardziały kawaler Tom was 54 and not married which meant he was a confirmed bachelor.

forebear

a person in your family who lived long ago przodek His forebears had come to America from Ireland.

splice a gene

to modify a gene modyfikować geny They spliced a gene to improve it.

contraception

the use of any of the various methods which are intended to prevent a woman from becoming pregnant antykoncepcja This is the most reliable method of contraception.

sex change (operation)

an operation which, together with hormone treatment, gives a man many of the characteristics of woman or a woman many of the characteristics of man operacja zmiany płci After his sex change, Gerald became Geraldine.
1-30 z 327
poprzednia |
Komentarze (13)

Dużo "literówek" i kilka poważniejszych błędów.

nursery school - oznacza również ŻŁOBEK (tak podaje słownik Cambridge), kindergarten - tłumaczy się jako PRZEDSZKOLE.

Jeśli dla niektórych z Państwa brak polskiego tłumaczenia, to co robicie na tym dziale, skoro jest to dla studentów filologii? Skoro student filologii jest poziomu B2/C1 powinien, jak nie musi, być w stanie zrozumieć znaczenie
z kontekstu. Jeśli znów rozchodzi się o wymowę, to jakim problemem jest wejść na stronę słownika takiego jak, longman, czy oxford, wpisać słowo i przeczytać transkrypcję/odsłuchać wymowę? Wystarczy odrobinę pomyśleć i odpowiedź się sama nasunie. ;) Pozdrawiam serdecznie.

Na jaki poziomie są te słówka ? Czy ich znajomość jest potrzebna do zdawania CAE ?

Wielka szkoda że, nie ma możliwości wydruku w pdf...

No właśnie w pdf by się przydało ;)

ma ktoś te wszystkie słówka w PDF ??

Zdania w przykładach są proste, co tu tłumaczyć? Zwłaszcza na tym poziomie. Ja bym raczej poprosiła o wymowę słówek. Czasem akcent albo głoska wymówiona nie tak -i klapa. Ale to drobiazg. Strona świetna, dziękuję i pozdrawiam.

Jest napisane, że to dla osób, które myślą o języku poważnie. Ucząc się zaawansowanego słownictwa, przeważnie już na poziomie B2/C1 rozumie się podaną po ang. definicję. Nie ma zatem co marudzić. :)

Moim zdaniem jeżeli ktoś już jest na filologii to powinien znać podstawowe zdania, sformułowania czy słowa jakie zostały zastosowane w tych przykładach słów ciut bardziej unikalnych, jak dla mnie bajka. Świetna strona, pozdrawiam.

Brak. Mnie np brakuje tłumaczenia zdania. I to jest też głównie największy problem w książkach. Tłumaczy się słówko a nie całe zdanie. I przez to niby zastosowanie jest - no jest... ale niepełne.

Genialny pomysł, ale nieprecyzyjne wykonanie...brak polskich tłumaczeń utrudnia pracę.

Brak?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: