'to be after sb's own heart' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playto be after sb's own heart
tłumaczenie:o podobnych poglądach, upodobaniach
przykład: playThis guy is after my own heart - I think it is worth making friends with him.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: