'to brush up' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playto brush up
tłumaczenie:'odkurzyć', podszlifować (umiejętności, jezyk itp.)
przykład: playMy French has got a bit rusty, I'm afraid. I will need to brush it up before the holidays.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: