'to slip sb's mind' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playto slip sb's mind
tłumaczenie:zapomnieć czegoś, wylecieć z pamięci
przykład: playI felt so terrible when I bought her these roses... It slipped my mind that she is allergic to them!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: