'the root of the problem' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playthe root of the problem
tłumaczenie:źródło problemu
przykład: playThe root of the problem is that they don't learn enough to pass this exam.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: