'leap year' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playleap year
tłumaczenie:rok przestępny
przykład: playYear 2004 is a leap year, with 29 days in February.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: