'a counsel of despair' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playa counsel of despair
tłumaczenie:akt rozpaczy
przykład: playHer desicion to leave the country after she was fired was a counsel of despair.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: