'off the point' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playoff the point
tłumaczenie:nie na temat
przykład: playWe were all talking about our jobs so Nick's comment on his marriage was rather off the point.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: