'let alone' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playlet alone
tłumaczenie:nie mówiąc już o..
przykład: playI hardly ever go to the cinema, let alone the theatre.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: