'to drop sb a line' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playto drop sb a line
tłumaczenie:napisać parę słów do kogoś
przykład: playDrop me a line when you've got time, ok?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: