'to turn one's back on someone' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playto turn one's back on someone
tłumaczenie:odwrócić się do kogoś plecami
przykład: playMark disappointed me a few times but I can't turn my back on him now when he needs me.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: