'on your own initiative' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playon your own initiative
tłumaczenie:z własnej inicjatywy
przykład: playShe realized that she had never
done anything on her own initiative without the motivation of someone else.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: