'go to somebody's head' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playgo to somebody's head
tłumaczenie:uderzyć do głowy
przykład: playPower and success went to his head - he no longer comes to our parties.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: