Zaloguj się, aby zachować postępy w nauce.

Test z kategorii:
Jedzenie i picie

Wskaż tłumaczenie słowa/wyrażenia:
rondel
nauczone: 0/30 punktów: 0
bad

1

bad

pea

2

pea

fatty

3

fatty

pan

4

pan

saucer

5

saucer

tea

6

tea

Obsługa testu myszką lub klawiszami: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz Enter.

Dopasuj tłumaczenie. Wybierz odpowiedź z sześciu dostępnych opcji klikając w nią lub naciskając odpowiadający jej numer na klawiaturze.