Zaloguj się, aby zachować postępy w nauce.

Test z kategorii:
Jedzenie i picie

Wskaż tłumaczenie słowa/wyrażenia:
zamrażać, zamrozić
nauczone: 0/30 punktów: 0

1

red

2

ingredient

3

freeze

4

fat

5

flan

6

bottle

Obsługa testu myszką lub klawiszami: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz Enter.

Dopasuj tłumaczenie. Wybierz odpowiedź z sześciu dostępnych opcji klikając w nią lub naciskając odpowiadający jej numer na klawiaturze.