Zaloguj się, aby zachować postępy w nauce.

Test z kategorii:
Jedzenie i picie

Wskaż tłumaczenie słowa/wyrażenia:
danie główne
nauczone: 0/30 punktów: 0

1

crab

2

dish

3

pork chop

4

parmesan

5

main course

6

mince

Obsługa testu myszką lub klawiszami: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz Enter.

Dopasuj tłumaczenie. Wybierz odpowiedź z sześciu dostępnych opcji klikając w nią lub naciskając odpowiadający jej numer na klawiaturze.