Zaloguj się, aby zachować postępy w nauce.

Test z kategorii:
Jedzenie i picie

Wskaż tłumaczenie słowa/wyrażenia:
oven
oven
nauczone: 0/30 punktów: 0

1

pieczywo chrupkie

2

posiłek

3

piekarnik, piec

4

gryźć

5

kurczak

6

kwaśny

Obsługa testu myszką lub klawiszami: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz Enter.

Dopasuj tłumaczenie. Wybierz odpowiedź z sześciu dostępnych opcji klikając w nią lub naciskając odpowiadający jej numer na klawiaturze.