Matematyka, terminy matematyczne po angielsku, z wymową

Matematyka – niektórzy uwielbiają, inni nie lubią, jednak nikt od niej nie ucieknie. ;-) Zapraszamy do poznania terminów matematycznych w języku angielskim.

sortuj wg nazw angielskich | nazw polskich | poziomu

Naucz się i przetestuj znajomość słówek z tej kategorii.
Zaloguj się, aby dane Twojej nauki zostały zapamiętane.

Najlepsi w tym tygodniu:

UżytkownikPunktów
Szaamot300
zobacz więcej »
1-50 z 80
poprzednia |
integral

integralintegral

całka

digit

digitdigit

cyfra

compasses

compassescompasses

cyrkiel

addition

additionaddition

dodawanie

division

divisiondivision

dzielenie

divident

dividentdivident

dzielna

divisor

divisordivisor

dzielnik

function

functionfunction

funkcja

prism

prismprism

graniastosłup

star

starstar

gwiazda (kształt, symbol)

product

productproduct

iloczyn

quotient

quotientquotient

iloraz

angle

angleangle

kąt

acute angle

acute angleacute angle

kąt ostry

complete angle

complete anglecomplete angle

kąt pełny

straight angle

straight anglestraight angle

kąt półpełny

right angle

right angleright angle

kąt prosty

obtuse angle

obtuse angleobtuse angle

kąt rozwarty

reflex angle

reflex anglereflex angle

kąt wklęsły

zero angle

zero anglezero angle

kąt zerowy

circle

circlecircle

koło, okrąg

cross

crosscross

krzyż

sphere

spheresphere

kula

square

squaresquare

kwadrat

integer

integerinteger

liczba całkowita

natural number

natural numbernatural number

liczba naturalna

irrational number

irrational numberirrational number

liczba niewymierna

prime number

prime numberprime number

liczba pierwsza

real number

real numberreal number

liczba rzeczywista

rational number

rational numberrational number

liczba wymierna

number

numbernumber

liczba, numer

cardinal number

cardinal numbercardinal number

liczebnik główny

ordinal number

ordinal numberordinal number

liczebnik porządkowy

logarithm

logarithmlogarithm

logarytm

multiplication

multiplicationmultiplication

mnożenie

infinity

infinityinfinity

nieskończoność

circumference

circumferencecircumference

obwód

line segment

line segmentline segment

odcinek

subtraction

subtractionsubtraction

odejmowanie

number line

number linenumber line

oś liczbowa

axis of coordinates

axis of coordinatesaxis of coordinates

oś współrzędnych

octagon

octagonoctagon

ośmiokąt

oval

ovaloval

owal

root

rootroot

pierwiastek

square root

square rootsquare root

pierwiastek kwadratowy

cube root

cube rootcube root

pierwiastek sześcienny

pentagon

pentagonpentagon

pięciokąt

pyramid

pyramidpyramid

piramida

subset

subsetsubset

podzbiór

exponent, power

exponent, powerexponent, power

potęga

1-50 z 80
poprzednia |
sortuj wg nazw angielskich | nazw polskich | poziomu
Zobacz także inne kategorie słownika tematycznego:
Komentarze (3)

@cazam
Za wiki:
Toroid – bryła geometryczna w kształcie pierścienia. Powstaje poprzez obrót dowolnej figury geometrycznej dookoła osi leżącej poza tą figurą leżącej w płaszczyźnie danej figury. Jeśli obracaną figurą jest okrąg, wówczas powstała bryła nosi nazwę torusa.

"torus" jest przetłumaczone jako "torus" a powinno być chyba po prostu "toroid" - brzmi bardziej po polsku i na pewno jest używanie

albo przeoczyłam, albo nie ma tu odejmowania, ale po angielsku to "subtraction"

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: