Zaloguj się, aby zachować postępy w nauce.

Test z kategorii:
Miesiące

Wskaż tłumaczenie słowa/wyrażenia:
marzec
nauczone: 0/12 punktów: 0
January

1

January

December

2

December

November

3

November

May

4

May

March

5

March

August

6

August

Obsługa testu myszką lub klawiszami: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz Enter.

Dopasuj tłumaczenie. Wybierz odpowiedź z sześciu dostępnych opcji klikając w nią lub naciskając odpowiadający jej numer na klawiaturze.