Zaloguj się, aby zachować postępy w nauce.

Test z kategorii:
Miesiące

Wskaż tłumaczenie słowa/wyrażenia:
May
May
nauczone: 0/12 punktów: 0
grudzień

1

grudzień

luty

2

luty

wrzesień

3

wrzesień

kwiecień

4

kwiecień

maj

5

maj

marzec

6

marzec

Obsługa testu myszką lub klawiszami: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz Enter.

Dopasuj tłumaczenie. Wybierz odpowiedź z sześciu dostępnych opcji klikając w nią lub naciskając odpowiadający jej numer na klawiaturze.