Zaloguj się, aby zachować postępy w nauce.

Test z kategorii:
Miesiące

Wskaż tłumaczenie słowa/wyrażenia:
March
March
nauczone: 0/12 punktów: 0

1

listopad

2

czerwiec

3

luty

4

sierpień

5

marzec

6

wrzesień

Obsługa testu myszką lub klawiszami: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz Enter.

Dopasuj tłumaczenie. Wybierz odpowiedź z sześciu dostępnych opcji klikając w nią lub naciskając odpowiadający jej numer na klawiaturze.