Zaloguj się, aby zachować postępy w nauce.

Test z kategorii:
Owoce

Wskaż tłumaczenie słowa/wyrażenia:
melon
nauczone: 0/43 punktów: 0
nectarine

1

nectarine

hazelnut

2

hazelnut

fig

3

fig

passion fruit

4

passion fruit

lime

5

lime

melon

6

melon

Obsługa testu myszką lub klawiszami: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz Enter.

Dopasuj tłumaczenie. Wybierz odpowiedź z sześciu dostępnych opcji klikając w nią lub naciskając odpowiadający jej numer na klawiaturze.