'answer back' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:answer back
tłumaczenie:odpowiadać niegrzecznie, pyskować
przykład:How dare you answer back like that?!

inne phrasal verbs ze słowem answer: answer for sb/sth, answer for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: