'answer for sb/sth' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:answer for sb/sth
tłumaczenie:odpowiadać za coś, ponosić odpowiedzialność
przykład:You can't make me answer for his mistakes. That's unfair!

inne phrasal verbs ze słowem answer: answer back, answer for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: