'answer for' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:answer for
tłumaczenie:ręczyć za
przykład:I can answer for her qualifications in the field.

inne phrasal verbs ze słowem answer: answer back, answer for sb/sth

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: