'back sb/sth up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:back sb/sth up
tłumaczenie:popierać, potwierdzać
przykład:Will you back me up if I present the alternative solution to the problem?

inne phrasal verbs ze słowem back: back out

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: