'back out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:back out
tłumaczenie:wycofywać się
przykład:Make them sign the agreement so that they would not back out from the project.

inne phrasal verbs ze słowem back: back sb/sth up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: