'call off' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:call off
tłumaczenie:odwołać (np. spotkanie)
przykład:They had to call the meeting off because their partners asked for more time to decide on conditions.

inne phrasal verbs ze słowem call: call in

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: