'break down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:break down
tłumaczenie:zepsuć się
przykład:They got caught quite easily as their runaway car broke down after few miles.

inne phrasal verbs ze słowem break: break down, break up (with sb), break away, break out, break out, break through

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: