'break down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:break down
tłumaczenie:załamywać się, kończyć się niepowodzeniem
przykład:The discussion broke down because nobody wanted to accept any compromise.

inne phrasal verbs ze słowem break: break down, break up (with sb), break away, break out, break out, break through

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: