'be after' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:be after
tłumaczenie:poszukiwać, gonić, ścigać
przykład:John is after a job in marketing.

inne phrasal verbs ze słowem be: be made for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: