'break up (with sb)' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:break up (with sb)
tłumaczenie:zerwać z kimś
przykład:I didn't know Leven has broken up with Joe!

inne phrasal verbs ze słowem break: break down, break down, break away, break out, break out, break through

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: