'burst out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:burst out
tłumaczenie:wybuchać
przykład:He burst out laughing when he heard this joke for the first time.

inne phrasal verbs ze słowem burst: burst in

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: