'care for' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:care for
tłumaczenie:opiekować się, troszczyć
przykład:She cares for her younger sister.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: