'carry out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:carry out
tłumaczenie:wypełniać, wykonać, zrealizować
przykład:I hope she will carry out her research as it may be a real breakthrough.

inne phrasal verbs ze słowem carry: carry on

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: