'check in' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:check in
tłumaczenie:zgłosić się do odprawy
przykład:All the passengers should check in one hour before the departure.

inne phrasal verbs ze słowem check: check off, check out, check up on sth/sb, check out

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: