'check off' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:check off
tłumaczenie:zaznaczać (np. na liście)
przykład:Please check off all the names on the list to make sure everyone's present.

inne phrasal verbs ze słowem check: check in, check out, check up on sth/sb, check out

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: