'check out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:check out
tłumaczenie:sprawdzać
przykład:Can somebody check out who is at the door?

inne phrasal verbs ze słowem check: check in, check off, check up on sth/sb, check out

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: