'check up on sth/sb' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:check up on sth/sb
tłumaczenie:sprawdzać, kontrolować
przykład:I hate when he checks up on me to be sure that I go where I tell him.

inne phrasal verbs ze słowem check: check in, check off, check out, check out

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: