'check out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:check out
tłumaczenie:zdać pokój (w hotelu), wymeldować się
przykład:She checked out early in the morning and continued her journey.

inne phrasal verbs ze słowem check: check in, check off, check out, check up on sth/sb

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: