'clean up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:clean up
tłumaczenie:posprzątać
przykład:Clean up your room before you leave.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: