'clear sth out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:clear sth out
tłumaczenie:posprzątać dokładnie
przykład:Next weekend I'm gonna finally clear my wardrobe out.

inne phrasal verbs ze słowem clear: clear up, clear sth up

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: