'clear up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:clear up
tłumaczenie:przejaśniać się (o pogodzie), przechodzić (o chorobie)
przykład:The weather's clearing up.

inne phrasal verbs ze słowem clear: clear sth out, clear sth up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: