'clear sth up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:clear sth up
tłumaczenie:wyjaśniać, rozwiązywać (zagadkę, problem)
przykład:Yes, we had an argument but we cleared it up already.

inne phrasal verbs ze słowem clear: clear sth out, clear up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: