'come about' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:come about
tłumaczenie:zdarzać się
przykład:He said he had no idea how all these things may have come about in his company.

inne phrasal verbs ze słowem come: come across, come across sth/sb, come apart, come back, come out, come down, come around/round, come down on, come down with, come out with

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: