'come across' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:come across
tłumaczenie:sprawiać wrażenie
przykład:John came across as being an extremely shy person.

inne phrasal verbs ze słowem come: come about, come across sth/sb, come apart, come back, come out, come down, come around/round, come down on, come down with, come out with

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: