'come across sth/sb' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:come across sth/sb
tłumaczenie:natknąć się (na coś/kogoś)
przykład:I came across this precious painting while I was tidying my basement.

inne phrasal verbs ze słowem come: come about, come across, come apart, come back, come out, come down, come around/round, come down on, come down with, come out with

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: